Software Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam

March 14th, 2013 by Ali Hidayah | No Comments | Filed in Artikel, Download Aplikasi, Software Hadits

Software Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam

Software Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam

Software Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam

 

Sahabat Muslim, pedoman kita Umat Islam dalam berkehidupan dan beribadah adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits,sehingga setiap kita sebagai seorang Muslim jelaslah kebenaran dari setiap tindak dan perbuatannya. Tidak keluar dari dua sumber utama petunjuk dan penerang jalan daripada Ummat Islam ini.

Al-Qur’an barangkali pastilah setiap kita sudah memilikinya, minimal satu mushaf terdapat disetiap rumah sebuah keluarga Muslim. Akan tetapi untuk kitab-kitab hadits dari Imam-imam ahli hadits seperti minimal Imam Bukhori dan Muslim, tentulah kiranya tidak setiap keluarga Muslim memilkinya, padahal penting kedudukannya kitab-kitab tersebut kita miliki sebagai bahan rujukan kita berperilaku dalam beribadah agar sesuai dengan yang dicontohkan Rasululloh, juga dalam berkehidupan sehari-hari.
Dan kini untuk memiliki kitab-kitab Hadits dari (more…)

Tags: ,

Switch to our mobile site